Robosoft

Robosoft uit Ieper is al bijna 35 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van software en CNC-besturingen. Sinds de eerste geautomatiseerde robot in 1986 is de technologie veel veranderd. Dat blijkt uit de software dat het West-Vlaamse bedrijf heeft gemaakt. Die is niet gebonden aan verschillende merken van robots en plaatbewerkingsmachines. De sturingen van Robosoft werken op alle machines voor vlakke platen: scharen, plooibanken, ponsmachines, lasersnijmachines en plasmasnijmachines. Niets is te veel gevraagd. 

robo1.JPG

SOFTWARE

De software van Robosoft bestaat uit twee modules. De eerste module, PartManager, bepaalt de plooisequentie. Deze is gekoppeld aan een Robot Bender, wat het robottraject genereert. We starten steeds met een 3D-model van het eindproduct. Aan de hand van deze tekening wordt er gekeken welke stappen nodig zijn om het stuk te kunnen produceren. Met de Robosoft software kunnen de meeste robots en plooibanken die externe programma's kunnen laden, geprogrammeerd worden. Wanneer er gebruikgemaakt wordt van een Robosoft besturing, zijn de robot en de plooibank automatisch met elkaar gesynchroniseerd. Dit betekent één controller die zowel de robot als de plooibank aanstuurt

WERKING EN PROCES

1. PartManager

Er wordt steeds gestart vanuit een 3D-model dat geïmporteerd wordt in het programma. Rekening houdend met het type materiaal en het gebruikte gereedschap, wordt hiervan automatisch een ontvouwing van het onderdeel gemaakt. 


Doordat verschillende plooibanken en robots met één enkele software geprogrammeerd kunnen worden, dient eerst de gewenste machine geselecteerd te worden. Deze configuraties kunnen geselecteerd worden vanuit een bibliotheek, maar kunnen ook via een module cellbuilder aangemaakt en/of gemoduleerd worden. 


Vervolgens stelt de software een geschikt gereedschap voor en worden de verschillende gereedschapsstations, nodig om het stuk te maken, in de machine gepositioneerd. Daarnaast wordt voor elk benodigd gereedschap een compositie voorgesteld, zodat de machinebediener weet hoe een gereedschapslengte samen te stellen. 


Na de toolcompositie wordt de plooivolgorde bepaald. Ook dat wordt automatisch voorgesteld door het programma. Ongeveer 95% van de automatisch gegenereerde oplossingen zijn zonder enige tussenkomst van de insteller klaar voor productie. Als de klant het niet eens is met die volgorde, kan hij/zij die ook volledig zelf bepalen. Als de plooivolgorde is ingesteld, is het plooiprogramma klaar en kan er overgegaan worden naar Robot Bender. 

2. Robot Bender

Na het bepalen van de plooivolgorde wordt in Robot Bender met één druk op de knop een voorstel gedaan van hoe het stuk gemanipuleerd kan worden met de robot. Uiteraard kun je net zoals bij de plooivolgorde alle robotposities naar eigen wens aanpassen.


Zo kun je bijvoorbeeld grijperposities, trajectaanpassingen, robotconfiguraties enz. volledig vrij editeren. Elke aanpassing wordt automatisch meegenomen in de simulatie. 


Zowel kleine onderdelen op een 'minicel' als stukken van 12 meter, gemanipuleerd door meerdere robots en tanden/tridem plooibanken, kunnen geprogrammeerd worden. In de software van Robosoft kunnen zowel tot vier plooirobots geïntegreerd worden als tot zestien externe assen worden aangestuurd. Hierdoor is Robosoft oneindig in zijn mogelijkheden qua configuraties. Bij de grotere stukken werken er dus meerdere robots, zonder dat ze met elkaar gesynchroniseerd zijn. Ze werken onafhankelijk, maar door de software kunnen die perfect toelopen en lijkt het alsof ze gesynchroniseerd zijn. 


Ze werken onafhankelijk, maar door de software kunnen die perfect toelopen en lijkt het alsof ze gesynchroniseerd zijn. Doordat de werkelijke situatie heel nauwkeurig in de software virtueel wordt weergegeven, kun je met de Robosoft software alle mogelijke actie perfect simuleren en de aanpassingen op machineniveau tot een minimum herleiden. 

robo2.JPG

VOORDELEN

Het softwarepakket heeft heel wat voordelen. Zo spaar je heel wat tijd uit. Het programmeren van een stuk op de plooibank zelf duurt al snel bijna een volledige dag. Met de software duurt het programmeren slechts luttele minuten. Daarna kun je meteen beginnen met uitvoeren. 


Een ander voordeel van de software is dat de klant zijn eigen virtuele cel kan bouwen en aanpassen en zo zijn eigen cel verder in de toekomst kan laten evolueren. Met die 'cellbuilder' kun je bijvoorbeeld een opnamepallet, een herneemtafel of andere zaken integreren in de cel. Als er dus een software of systeem geïnstalleerd wordt bij de klant, heeft die alle gereedschappen om zijn machine zelf volledig verder te gebruiken. De klant heeft geen externe hulp meer nodig. 


Doordat de robotprogrammatie vervat zit in de standaardplooisoftware, kan elke plooi- of robotactie perfect gesimuleerd worden. Indien blijkt dat een plooicyclus niet reiken is om door de robot op een eenvoudige manier te worden gemanipuleerd, kan er steeds teruggekeerd worden naar de plooimodule om een meer geschikte plooisequentie te bepalen.


Eveneens kunnen alle types manipulatoren, robotgrijpers geïntegreerd worden, gaande van mechanische of vacuümgrijpers tot klapgrijpers (grijpers die zelf een beweegbare as hebben). 
Via Robostack kunnen dan opnieuw alle producten op verschillende manieren opgenomen en / of afgestapeld worden. 


Robosoft beschikt ook over een logfile die alle nodige info van de machines en robots weergeeft: hoelang iedere machine heeft gewerkt, hoeveel stukken er zijn gemaakt, wat er eventueel fout is gelopen,...Hierdoor zijn wij mee met de trend en Industrie 4.0-compatibel.


Een ander voordeel van de software is de flexibiliteit. Robosoft is steeds op zoek naar de beste manier om hun software te optimaliseren en nieuwe functies te implementeren. Dat is nodig, want de marktvraag naar goede software voor robots en machines blijft maar groeien.
Doordat de software volledige door Robosoft zelf ontwikkeld is, kan er onmiddellijk geageerd worden op nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Eveneens beschikt Robosoft over zeer competente medewerkers die altijd klaarstaan om de klant snel & efficiënt bij te staan bij eventuele vragen of klantspecifieke wensen. Het grootste misverstand bij robotintegratie bestaat erin dat de mensen meestal denken dat de robot problemen inherent aan het plooien zal oplossen. Indien het onderdeel met de hand niet geplooid kan worden, zal ook de robot hier geen antwoord bieden. 

robo3.JPG

INSTALLATIE

De installatie van het Robosoft systeem duurt ongeveer een week. Als klant krijg je een opleiding van drie dagen. Hierna is er bij eventuele probleemstelling telefonische assistentie, zolang dit nodig blijkt. 
Na zes maanden weet ook de klant exact hoe alles werkt en is er dus geen hulp meer nodig. 

BESTURING

Dankzij een performante besturing van Robosoft kunnen zowel plooibank als robot aangestuurd worden. Eveneens zijn alle veiligheidsfuncties op dezelfde console geïntegreerd. Het is nu zelf mogelijk om via tablet de robot aan te sturen.

Bij de installatie van nieuwe cellen wordt deze besturing standaard gebruikt, maar deze kan ook op bestaande machines of cellen met robot die vroeger met teach-in werkten geïntegreerd worden. 

Bij machines met eigen - niet-Robosoft- besturing worden programma's voor plooibank en robot gepost-processed en verloopt de communicatie via een klassieke I/O-koppeling.


De mogelijkheden zijn dus ongelimiteerd.
De basis blijft nog altijd hetzelfde: er moet geplooid worden. Maar de klanten vragen meer en meer nieuwe functies en de roep naar automatisatie is groter dan ooit tevoren. Dit met als doel steeds sneller en beter te kunnen produceren. 
Een evolutie die wij graag verder zien ontwikkelen en waar Robosoft zeker een prominente rol in zal vervullen. 

Reportage Metallerie editie oktober 2018

Ask your question